Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

Trestný čin podle § 192 Trestního zákona (40/2009 Sb.). Plné znění paragrafu je: (1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky. (2) Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii. (3) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo kdo kořistí z takového pornografického díla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. (4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 a) jako člen organizované skupiny, b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. (5) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Související slovíčka: , , , , , , , , , , ,

Dětské porno aneb Nelegální selfie

Erotická selfie

dítěte je problém. Zanechá na psychice, a někdy i na těle dítěte, trvalé stopy. Vědomi si tohoto problému, vytáhli naši zákonodárci směle do boje. A nejen proti fyzickému zneužívání, ale i proti všemu, kde se může spojit dětství a cokoliv ze světa sexu. Až na malé výjimky se tak lidí týká sex až od 18 let. Naši rekové tak hrdě bojují pod vlajkou nevinného dětství i proti dětské pornografii. Dělají to ale správně? Vítězí rozum, nebo podkuřování hloupým voličům?