Psychosexuální

Týkající se zároveň duševní a sexuální stránky člověka. Např. psychosexuální vývoj je vývoj jedince (dospívání) z hlediska ztotožnění se s psychickou, sexuální i společenskou rolí svého pohlaví.

Související slovíčka: , , ,