Sexuální delikt

Trestný čin, týkající se sexuální oblasti. Všechnu jsou definovány v Trestním zákoně (40/2009 Sb.). Jsou to tyto trestné činy: Znásilnění (§ 185), Sexuální nátlak (§ 186), Pohlavní zneužití (§ 187), Soulož mezi příbuznými (§ 188), Kuplířství (§ 189), Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190), Šíření pornografie (§ 191), Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192), Zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), Účast na pornografickém představení (§ 193a), Navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b) a Svádění k pohlavnímu styku (§ 202)

Sexuálna delikvencia

Ak sa jedinec postihnutý sexuálnou deviáciou svojím konaním stáva nebezpečným pre svoje okolie, hovoríme o sexuálnej delikvencii a sexuálnych trestných činoch. Páchanie sexuálnych trestných činov nemusí byť vyvolané len vplyvom sexuálnej deviácie, ale aj inými faktormi. Mnoho z týchto násilných trestných činov môžu byť spáchané zo zamilovanosti, žiarlivosti alebo v partnerskom konflikte.

Sexuální úchylky a jejich rozpoznání

Erotický spanking

Už od dětství jsme bývali varován před úchyly, kteří by nám mohli ublížit. Společně s bulvárními novináři, šířícími paniku, aby se lépe prodával jejich reklamní nosič, tak vykreslují devianty v tom nejhorším světle. Je opravdu vždycky úchyl nebezpečný a musíme se jej bát? Kdo to vlastně je a jak ho poznat? Pokusím se na tyto otázky odpovědět.