Organotropní

Přednostně působící na určitý orgán. Opakem je termín systémový či celkový (působící na celý organismus).