Patologickosexuální agresivita

Patří mezi nejnebezpečnější sexuální úchylky (deviace). Takový jedinec je vzrušován překonávánim odporu ženy.

Máte sexuální odchylku?

V naší společnosti je považováno za normální sexuální chování, které se odehraje mezi věkově zralými, nepříbuznými a souhlasícími lidmi a současně nevede k psychickému či fyzickému poškození žádného z partnerů. Kdokoliv jiný je právem považován za sexuálního devianta, neboli za člověka se sexuální odchylkou.