Plodová voda

Tekutina v amniovém vaku důležitá pro správný vývoj plodu. K jejímu odtoku dochází v počátku porodu. Je tvořena buňkami amnia a její množství i složení ovlivňuje i činnost močového a trávicího ústrojí plodu. Plodová voda se odebírá při amniocentéze a dále se vyšetřuje (karyotyp buněk plodu, DNA diagnostika). Ze zbarvení plodové vody při amnioskopii lze odhalit event. nitroděložní ohrožení plodu. Množství plodové vody lze odhadnout z ultrazvukového vyšetření (srov. oligohydramnion, polyhydramnion).

Související slovíčka: , , , , ,