Syndrom toxického šoku

Synonyma: TSS

Onemocnění, které bývá dáváno do souvislosti s používáním některých menstruačních tampónů, zvláště s jejich nedostatečně častou výměnou. Projevuje se vysokou horečkou, vyrážkou na kůži a na sliznicích, zvracením, průjem, poklesem tlaku a postupně i šokem. Užívají se i jiné názvy jako toxický šokový syndrom nebo anglicky toxic shock syndrome.

Související slovíčka: ,