Vulvometrie

Synonyma: Vulvopletyzmografie, Vaginální pletyzmografická metoda

Vyšetření zkoumající prokrvení pohlavních orgánů ženy v závislosti na zevních vjemech (například fotografie či videoprojekce). Zařízení měří změny prokrvení tkáně. Zařízení je zatím ve stádiu experimentů a testují se různé snímače: elektrokapacitní, termografický a fotokolpopletyzmografický.

Související slovíčka: ,