V českém pohraničí kvete dětská prostituce, tvrdí Němci - Češi to razantně odmítají

Česko-německé pohraničí je rájem pedofilů a „obchodním domem“ s dětskou prostitucí. Tak ostrá slova včera dle agentury ČTK, použil německý výbor Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF) a odsoudil vlády obou zemí, že pro řešení problému téměř nic nedělají. Zdrojem pro tato slova byla nová publikace „Děti šlapou chodník – zpráva z česko-německé hranice“, kterou zpracovala Cathrin Schauerová z nevládního sociálního projektu Karo. Ten tvrdí, že od roku 1996 sledoval zhruba pět set dětí nabízených k prostituci. Byli prý mezi nimi i kojenci. Zástupci německé pobočky UNICEF vidí řešení v energičtějším zasahování policistů a úřadů proti vykořisťování dětí a vinu vidí hlavně na české straně, kde je prý nutné sladit zákony s Evropskou unií a zesílit spolupráci s německými kriminalisty. A co na to česká strana? Náš premiér Vladimír Špidla soudí, že kritika neodpovídá skutečné situaci a jeho názor sdílí i česká policie, která říká, že dětskou prostituci v příhraničí neobjevila o odvolává se na nedávnou policejní razii v nočních klubech, při níž nebyla nalezena ani jedna nezletilá prostitutka. Myslím si, že není až tak důležité, kdo za celou situaci může, ale že mnohem lepší je situaci řešit, například již zmíněnou lepší spoluprácí české a německé policie, která by té naší jistě ráda ukázala konkrétní případy dětské prostituce, jen to chce větší snahu něco reálně dělat a ne jen na sebe pomoci médií přes hranice pokřikovat.