Ztvárněte menstruaci jako umělecké dílo

Velmi zajímavý projekt vznikl v organizaci Gender Studies, jenž sídlí v Praze a snaží se sledovat postavení žen i mužů. Jejich projekt s názvem Tento měsíc menstruuji má přiblížit lidem ženské tělo z nejintimnějšího pohledu a ke spolupráci na něm jsou vyzývání hlavně studenti, filozofové, sociologové, umělci a publicisté obojího pohlaví a vůbec všechny ženy a muže. Zájemci mohou téma menstruace pojmout dle libosti, např. vytvořit obraz, koláž, plastiku, napsat esej nebo připravit pohybové či hudební představení. Výsledky tohoto počínání budou prezentovány v druhé polovině roku na multimediální výstavě, při jejímž konání bude vydán katalog s texty a konány dvě diskuze u kulatého stolu. Účastníci projektu mohou své návrhy na zpracování tématu posílat do 15.května. Organizátoři nabízejí zájemcům třeba takovéto tématické okruhy: cykličnost s vazbou na ženské tělo, vztah náboženství k cykličnosti života ženy, menstruace a ženská identita, rozdílné ženy z různých kultur a jejich vnímání ženství a svého těla, česká historie používání hygienických potřeb (vložek, tamponů) a další. Uměleckou cestou se podle organizátorů dá zpracovat i řada otázek s menstruací souvisejících. Do jaké míry jsou na menstruujících ženách závislá různá odvětví ekonomiky? Jaký ekologický dopad má používání hygienických potřeb na jedno použití? Kolik investují ženy do neviditelnosti menstruace (finančně, energeticky)? atd. Samotného mě výsledky tohoto projektu zajímají a pokusíme se o nich přinést na stránkách tohoto serveru více informací, neb si dokážu představit některé z nastíněných témat zpracované jako slohové cvičení, ale jako koláž či jiné výtvarné dílo? Bude to asi tím, že nejsem umělec, ale jen příležitostný pisálek :-) Závěrem se sluší dopsat, že o této bohulibé aktivitě informovalo páteční vydání Mf Dnes.