Mánie

Duševní stav projevující se nadměrnou veselostí a zvýšenou aktivitou. Charakterizuje ji zrychlená duševní činnost i řeč a velké sebevědomí. Nemocný se dopouští různých excesů (v sexuální sféře, v konzumaci alkoholu), spřádá ohromné plány a může působit dojmem dobrého společníka, ale svým chováním nadělá obvykle značné škody. Bývá součástí maniodepresivní psychózy, kdy se střídá s depresí. Zvláště ve složeninách vyjadřuje mánie chorobný sklon k něčemu (kleptománie, pyrománie, toxikománie).

Související slovíčka: , ,