Homosexualita a homofóbia

Homofóbia

Homofóbia je jav v myslení a správaní človeka charakteristický iracionálnym strachom a nepríjemnými pocitmi viažucimi sa na akýkoľvek objekt, všeobecný i konkrétny, súvisiaci s homosexualitou. Najčastejšie prejavy v správaní sú verbálne deklarovaná hostilita, či otvorená verbálna alebo fyzická agresivita nasmerovaná na objekt homofóbie, ktorým sa stáva skupina ako celok, homosexuálna minorita, indivíduum, človek patriaci do tejto skupiny, ako aj všetky javy súvisiace s homosexualitou. Bezprostrednou príčinou homofóbie býva strach z neznámeho, o čom ten, kto má strach predpokladá, že je zlé, hriešne či choré ako aj strach o stabilitu vlastnej sexuálnej identity. Homofóbia sa prejavuje v myslení a správaní jednotlivcov, v medziľudských vzťahoch i na všetkých úrovniach spoločenského a verejného života.

 1. Individuálna homofóbia súvisí so systémom hodnôt jednotlivca, jeho náboženským presvedčením a systémom osobných kritérií na to, čo je a čo nie je morálne, deformovaným predsudkami voči homosexuálom (pocity nenávisti alebo ľútosti voči gayom a lesbám, pocity strachu z vlastnej homosexuality (autohomofóbia)
 2. Homofóbia v medziľudských vzťahoch sa prejavuje, keď osobná zaujatosť ovplyvňuje vzťahy medzi jednotlivcami a transformuje predsudky na prejavy nenávisti, verbálnej alebo fyzickej agresivity, opovrhovania, odmietania a pod. (používanie nadávok a pejoratívnych výrazov- „buzerant“, „teploš“, odmietanie alebo prerušenie medziľudských kontaktov a vzťahov, sociálne vylučovanie z prostredia rodiny, kolektívu v škole či práci, miestnej komunity)
 3. Inštitucionalizovaná homofóbia označuje spôsoby akými orgány štátnej správy, samosprávy, výchovno-vzdelávacie, náboženské, zdravotnícke a iné inštitúcie, zamestnávateľské organizácie či profesné združenia systematicky priamou alebo nepriamou formou diskriminujú jednotlivcov na základe ich sexuálnej orientácie.

Homosexualita a náboženstvo

Položme si základnú otázku – sú neštandartné zväzky zakázané od Boha? Pod pojmom štandartný zväzok sa chápe heterosexuálny, monogamný vzťah, ale kto čítal bibliu vie, že všetci patriarchovia boli polygamní. Čo sa týka homosexuality, John Scott vo svojej knihe „Homosexuálne partnerstvo?“ (v ktorej mimochodom takýto zväzok odmieta) konštatuje, že v biblii sa nikde nespomína jej zákaz, ale tento zákaz možno vyvodiť z jej kontextu.

V knihe Genezis sa spomína príbeh Sodomy a Gomory. V Sodome sa usadil Lót so svojou rodinou, no miestni obyvatelia na neho stále hľadeli ako na prišelca. Keď do mesta prídu dvaja Boží poslovia (anjeli), Lót ich pozýva k sebe. K Lótovi prichádzajú Sodomčania so žiadosťou, že chcú týchto Božích poslov lepšie spoznať (v biblii sa na označenie sexuálneho styku používa pojem spoznať niekoho, napr. Adam poznal svoju ženu Evu a splodil s ňou dvoch synov…). Lót odmieta ich žiadosť, nevydá im svojich hostí, ako náhradu im ponúka svoje dve dcéry, ešte panny. Tento starý príbeh sa končí odchodom Lóta a jeho rodiny z mesta hriechu, ktoré Boh za trest zničil ohňom a sírou.

Z tohto príbehu pramení tradícia zákazu homosexuality ako normy správania sa pre kresťanstvo. Existujú však minimálne tri dôvody, prečo by to tak nemôže byť:

 1. príbeh, v ktorom niekto ponúka svoje dcéry na sexuálny styk, nemôže byť normou,

  ani kodifikáciou sexuálnych práv

 2. nie je v ňom jednoznačne povedané, že v prípade Sodomčanov išlo skutočne o

  homosexuálov

 3. obidve dcéry súložili so svojim otcom a mali s ním deti, čím by sa incest povýšil na

  normu.

Prvá a druhá Samuelova kniha nám zase rozpráva o tom, ako budúci kráľ Dávid sledoval nahé ženy pri kúpaní. S Jonatánom, synom kráľa Samuela, išiel do poľa a tam si vymenili plášť i opasok, čo pri symbolickom jazyku biblie mätie mnohých dodnes. Navyše, keď Jonatán zomrel, Dávid narieka: „Všetky ženy, čo som mal, nedali mi lásku ako ty.“

Ďalší starozákonný príbeh, pri ktorého interpretácii môžeme povedať, že súvisí s témou homosexuality, je rozprávanie o Jozefovi a jeho zázračnom plášti. Jozefa nemali radi bratia. Bol iný ako oni, nechcel napr. nosiť sukienku ako oni, ale chcel farebnú a pod. A tak ho bratia predali do otroctva. Jozef sa dostal až do Egypta, kde padol do oka putifárky (čosi ako ministrovej manželky), ktorá ho chcela zviesť. Jozef však nechcel, a my môžeme zase rozmýšľať prečo, zato sa však lepšie zoznámil s kuchárom a čašníkom, hoci neskôr splodil dve deti.

Normálna homosexualita

V 90. rokoch sa v odbornej literatúre začali objavovať články, ktoré jednoznačne vyvracajú ešte stále rozšírený mýtus, že homosexuálov je v populácii až 10 %. Tento názor vychádza z publikácií Alfreda Kinseya z roku 1948. A. Kinsey zistil, že 10 % z opýtaných vo veku od 16 do 65 rokov sa správalo aspoň po 3 roky prevažne homosexuálne. Z pohľadu moderného výskumu je však táto štúdia zavádzajúca. Napríklad 25 % opýtaných boli bývalí alebo súčasní väzni a to nie je vhodná populačná vzorka reprezentujúca bežné obyvateľstvo.

Jedna z vedecky najprísnejších prác zaoberajúcich sa sexuálnym správaním sa Američanov je práca Michaela a spol. z roku 1994 s názvom Sex in America: A Definitive Survey (Boston: Little, Brown & Co, 1994). Táto štúdia ukázala na veľmi starostlivo zvolenej reprezentatívnej vzorke 3 432 respondentov, že výskyt homosexuality je u mužov iba 2,8 % a u žien len 1,4 %. Tieto čísla pomerne presne súhlasia s údajmi z iných západných krajín. Napr. jedna britská štúdia ukázala, že v rokoch 1990–1991 len 1,1 % z 19000 anketovaných mužov malo v poslednom roku homosexuálneho partnera (3,6 % kedykoľvek v živote) (Nature, 360, 1992, s. 410–412). V prieskume sexuálneho správania sa reprezentatívnej vzorky obyvateľov ČR uskutočnenom na prelome rokov 1993/94 uviedlo homosexuálnu orientáciu asi 2 % mužov a žien. Polovica z nich sa k homosexualite otvorene prihlásila.

Druhú stranu mince, nazývanej homosexualita, tvoria ľudia, ktorí tvrdia, že sexuálny pud je zo všetkých biologických pudov najviac spojený s pocitom rozkoše. Skúsenosť rozkoše vytvára silný impulz pre formovanie správania sa. Keď biologické pudy, hlavne sexuálne, nie sú aspoň čiastočne regulované, pestované a uvedené pod kontrolu civilizujúcich vplyvov kultúry a vôle, zapúšťa nutkanie na ich okamžité uspokojenie hlboké korene v nervovej sieti mozgu. Individualizovaný spôsob, akým dosahujeme toto uspokojenie, je taktiež hlboko zakorenený. Svet sexuálnych fantázií je potom veľmi ťažko zmazateľný. Z tohto dôvodu sa neregulované sexuálne tendencie stávajú zvykom, potom nutkaním a v konečnej fáze nie sú odlíšiteľné od závislosti.

Aj v postojoch a prístupoch k sexualite, sexuológii a otázkam súvisiacim s reprodukciou sa prejavuje akási rozpoltenosť v dôsledku prehnanej otvorenosti a slobody, ktorú poskytuje demokracia, a to dokonca aj v odborných kruhoch. Už dlhšiu dobu prebieha v spoločnosti pomerne ostrý stret dvoch základných filozofií a smerov akceptácie sexuality:

Religiózny (náboženský)

 1. ultraradikálny (až fundamentalistický)
 2. radikálny (napr.katolícka cirkev)
 3. umiernený (napr.reformované cirkvi)
 4. liberálny

Reálny (fyziologický)

 1. prísne „morálny“
 2. voľnejší
 3. liberálny
 4. ultraliberálny (neviazanosť v sexe, „môže sa všetko“)

Spoločnosť sa neustále vyvíja a mení. Zdokonaľuje sa a „rastie“. A tak, ako už dnes nie je „nemorálne“ alebo „nenormálne“, keď žena nosí nohavice, alebo keď je žena ešte v 25 rokoch slobodná, časom sa hádam stane „normálnym“ aj to, že niektorí ľudia si lepšie rozumejú po sexuálnej stránke s rovnakým pohlavím.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

R4Ge říká:

spojeni slov „homosexualita“ a „normalni“ me opravdu rozesmalo…

Hoppy říká:

Milan: Milane, a co uděláš, když Tvůj syn bude gay a bude mít trvalý, pěkný a fungující vztah???

Skinny říká:

Já osobně homosexualitu nemám zrovna v lásce, respektive záleží na tom, jaký je to typ homosexuála. Pokud je to člověk, který je gay, a chová se jako normální chlap a svoji homosexualitu nijak neprojevuje v heterosexuálním prostředí – je mi šumák a klidně s ním půjdu na pivo. Pak jsou tací, kteří se chovají zženštile a to už mi vadí. Né snad že bych je za to nějak odsuzoval, ale jejich přítomnost mi prostě není nikterak příjemná. A pak je tu třetí skupina, která neustále vyřvává, já jsem moderní homosexuál, koukněte se na mě, snaží e tím ostatní zaujmout a klidně to na vás zkusí i když ví že jste hetero – tito ať se ke mně radši nepřibližují, špatně by to skončilo.

PaWoUk říká:

Milan: Jo myslím, že to je k věci a autor by to mohl ještě do článku zapracovat. Dám mu vědět. Dík.

Milan říká:

Potěšilo mne, že můj komentář vyvolal odezvu a děkuji za odkazy. Chtěl jsem poukázat na to, že v Bibli se vyloženě mluví o zákazu homosexuality, nikoliv že se dá odvodit z kontextu.

Neznamená to, že bych vzal šutry a začal je házet na homosexuály, což je druh popravy zmiňovaný ve Starém zákoně.

Jinak i já znám osobně nějaké gaye a mohu potvrdit, že po jiné stránce to jsou úplně stejní lidé jako ostatní. Kdyby mi to kamarád neřekl, vůbec bych nepoznal, že je „jiný“. A samozřejmě že můj postoj vůči němu se tím nezměnil. (Nebudu po něm házet kameny podle Třetí knihy Mojžíšovy.)

coze říká:

ja osobne poznam gaya,je v pohode chalan ale ked ma vypite dalej odneho :D sice niekedy mi lezie na nervy ked sa pyta bab: boze to kde si kupila atd :D moje spoluziacky sa tiez niekedy spravaju ako lesby,napr bozkavaju sa a podobne chytaju sa za prsia a za … inak ked je zena lesba tak to verejnosti tak nevadi ako napr gayovia

bublina říká:

Milan: Tu citaci ze Třetí knihy Mojžíšovy (Leviticus) myslis vazne, nebo jenom provokujes?

Znas Dr. Lauru Schlesingerovou? http://www.osel.cz/index.php?… http://www.lesba.sk/rservice.php?…

petmk říká:

Milan: Hm, zajímavý. já myslel, že v bibli se píše „miluj bližního svého jako sebe sama“ a že každý člověk, tedy i homosexuál, je bližní křesťana. A podle bible bys i takovýho člověka měl milovat a ctít. Ale co, je to jenom bible. Když je tam jako jedno z přikázání „Nezabiješ“ a ve jménu víry umírají i dneska lidi… Jenom to pak z pohledu nekřesťana vypadá, že křesťani jsou falešní jak adidasky na tržnici.

Milan říká:

V Bibli se přímo píše o zákazu homosexuálních styků, a to mezi muži. Konkrétně to je v Lv 18.22 („Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.“) a pak ještě v Lv 20.13 („Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.“)

bonxi říká:

akoze toto nemyslis vazne?!

Matthheew říká:

Biblia sa nemá prekladať doslovne a má sa čítať a posudzovať komplexne nie veta po vete.Pretože tiež tam je: v Lv 20.9 („Lebo každý kto bude zlorečiž svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť.“) a v Lv 20.10 („Kto bude súložiť s vydatou ženou,s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť.“) rovnako v Dt 22.13–21 je uvedené že ak si muž zoberie ženu a ona nieje panna tak bude ukameňovaná. atd.. . . Pán Boh nás má rád takých aký sme. To len ľudia si medzi sebou vytvárajú nenávisť.

kadet říká:

To je pravda. Kdo zlořečí svému otci a své matce a kdo souloží s vdanou ženou, tak zemře. Zaručeně.

godi říká:

Yuki: zjevne ano, kdyz se ti kluci nelibi

Yuki říká:

Hojky,chcem sa spytat,mam jeden „problem“.Nikdy sa mi chlapcinepacili tak,ze by som s nimi chcela chodit.Naopak dievcata/zeny tie ma vzdy viac pritahovali a stalo sa ze som sa pristihla ako myslim na nejaku kamosku (a myslim na nu nie ako by sa na kamosku malo mysliet:)Som lesba?Asi ano co?

Skinny říká:

Honzad: Tohle se mi stácalo v dětském věku následkem nedostatečné hygieny. Stačilo dojít za lákařkou a ta to odtrhla. Pokud se stydíš jít za lékařkou, zkoušej přetahovat v teplé vodě, vždy tak než to začne bolet, pak přestat a odznova. Časem to povolí (hlavně opatrně). Jo a tohle je fórum o homosexualitě, takže pokud nemáš problémy s análním otvorem, příště svůj dotaz směřuj na správné místo.

Honzad říká:

Ahojte,chětl bychse zeptat:nemám problém s fimózou,předkožku přetáhnu,ale ,aleý kousek z ní je přilepen,možná i přostl na žaludu a odtrhnout od něho to nejde,protože je to hodně bolestivé:budu mít s tím v budoucnu problém?Děkuju za odpověď.Honzad

Andre říká:

zajimavy clanek. Asi by me zajimalo vice „vedecke“ pojeti podlozene vice dukazy, ale i tak zajimave pocteni.

Ivana: uprav si ve sve ankete kodovani cestiny :o)

Ivana říká:

Dobrý den, v rámci středoškolské odborné činnosti momentálně zpracovávám téma „výchova dětí homosexuálním párem“. Pokud máte chuť vyjádřit se k této tématice v krátké anketě, prosím, najdete ji pod následujícím odkazem. Děkuji!

http://dfrt.wz.cz/dotaznik.htm