Otcovská dovolená zvyšuje porodnost

STOCKHOLM – Rozdělení mateřské dovolené na mateřskou a otcovskou dovolenou způsobuje, že ve švédských rodinách přibývá dětí a ubývá rozvodů. K tomuto závěru dochází nová studie ze Stockholmské univerzity, jejíž výsledky zveřejnil švédský deník Dagens Nyheter. V případě, že se otcové částečně podílejí na mateřské dovolené (zůstanou s dítětem po určitou dobu doma, zatímco ženy mohou pracovat), zvyšuje se podle výzkumu šance na dalšího potomka v rodině o 15 procent. Rodin, kde se rodičové rozvádějí, je v případech podílu otce na péči o dítě nakonec o třicet procent méně. Kromě porodnosti a rozvodovosti by zvýšení podílu „otcovských dovolených“ podle uskutečněného průzkumu pozitivně přispělo i ke zdraví a nižší stresovanosti obou partnerů. Závěry výzkumu jsou založeny na zhruba třech tisících rozhovorech a obsáhlém mapování života švédských rodin. Zatímco teoreticky mají Seveřané proti rovnoprávnosti velmi málo námitek, z rozhovorů vyplynulo, že mnoho čerstvých matek bylo v souvislosti s mateřství a mateřskou dovolenou částečně nebo dokonce téměř úplně vyřazeno z běžného a pracovního života.