Děložní vaz

Synonyma: Ligamentum teres uteri

Převážně vazivový pruh, který má význam pro upevnění polohy dělohy v těhotenství.