Hysterie

Psychický stav charakteristická výraznou a nestabilní emotivitou (citlivostí), sklonem k primitivním reakcím a pocity životního neuspokojení. Projevuje se předvádění duševních stavů pro okolí, nejvýrazněji jako hysterický záchvat (třes, zmítání se, zrychlené dýchání aj.), někdy připomínající jiná onemocnění (obrny, slepotu aj.). Hysterie může být narušením struktury osobnosti (značná prolhanost, intrikánství, předstírání), nebo jde o důsledek drastického zážitku nebo dlouhodobě neuspokojivé situace. Postihuje daleko častěji ženy než muže. Má se za to, že může jít o poruchu v mozku (hypothalamu, limbickém systému), kde jsou centra ovlivňující pohlavní funkce. Lékaři dokonce kdysi spojovali její projevy s pohlavními orgány ženy (děloha - řecky hystera). Někdy se ale pojem hysterie zneužívá i pro běžné reakce žen.

Související slovíčka: ,