Injektomanie

Sexuální úchylka spočívající v rozkoši ze vstřikovaní kapalin do těla.