Hmat

Hmat sehrává v pohlavním životě nejdůležitější úlohu, protože primární pohlavní orgány jsou hmatovými orgány. Slepý, hluchý člověk bez čichu a chuti může vést aktivní pohlavní život nejen díky vjemům, které mu předávají jeho primární pohlavní orgány,ale i díky nervovým zakončením přijímajícím smyslové podněty. Hmat je také prvním smyslem, kterým kojenec vnímá svět. Pro kojence je celý povrch těla jako orgán rozkoše, dostává rozkoš dostává z tepla mateřského lůna, z matčiných rukou, prsou, líbajících úst... Z těchto vjemů se vyvíjí sexuální smysl dospělého. Pokusy se zvířaty dokázaly, že mládata, která nejsou matkou laskána, nedosáhnou sexuální zralosti a nepociťují potřebu páření.

Související slovíčka: , , , , , ,