Hmat

Hmat sehrává v pohlavním životě nejdůležitější úlohu, protože primární pohlavní orgány jsou hmatovými orgány. Slepý, hluchý člověk bez čichu a chuti může vést aktivní pohlavní život nejen díky vjemům, které mu předávají jeho primární pohlavní orgány,ale i díky nervovým zakončením přijímajícím smyslové podněty. Hmat je také prvním smyslem, kterým kojenec vnímá svět. Pro kojence je celý povrch těla jako orgán rozkoše, dostává rozkoš dostává z tepla mateřského lůna, z matčiných rukou, prsou, líbajících úst... Z těchto vjemů se vyvíjí sexuální smysl dospělého. Pokusy se zvířaty dokázaly, že mládata, která nejsou matkou laskána, nedosáhnou sexuální zralosti a nepociťují potřebu páření.

Související slovíčka: , , , , , ,

Naše smysly a sex

Ucho

Při sexu je. ač se to může zdát podivné, nejdůležitějším orgánem mozek. On ovládá tělo, on rozhoduje, co budeme dělat. Propojuje vnímání sexu do jednoho celku a protože ví, co je nám příjemné, všechny příjemné a nepříjemné pocity může zpracovat jen a jen on. Ale aby takto mohl mozek fungovat, potřebuje informace od smyslů a právě na ně se dnes zaměříme.