Sluch

Sluch hraje v lásce hlavně roli přijímacího orgánu hlasu, slov, ale i zvuků jako maskavý zvuk penisu ve vagině, který lidi se silným libidem stimuluje. Lidský hlas má sexuální význam nezávisle na slovech: rozdíl mezi mužským a ženským hlasem, sexuální vliv zpěváků a zpěvaček. Proto se talmud se obával, že se muži odvrátí od náboženských pocitů ke světským a naslouchání ženskému zpěvu bylo u ortodoxních Židů zakázáno. Ze stejného důvodu byli místo žen kostelními zpěváky nezralí chlapci.

Související slovíčka: , , , , , ,