Smysly

Synonyma: Senzory

Člověk má pět smyslů - zrak, sluch, čich, hmat a chuť. S jejich pomocí vnímá okolí a mozek si vytváří povědomí o okolí. Při sexu právě s jejich pomocí vnímáme partnera či partnerku.

Naše smysly a sex

Ucho

Při sexu je. ač se to může zdát podivné, nejdůležitějším orgánem mozek. On ovládá tělo, on rozhoduje, co budeme dělat. Propojuje vnímání sexu do jednoho celku a protože ví, co je nám příjemné, všechny příjemné a nepříjemné pocity může zpracovat jen a jen on. Ale aby takto mohl mozek fungovat, potřebuje informace od smyslů a právě na ně se dnes zaměříme.