Smyslová deprivace

Sexuální praktika, která spočívá cíleném omezení smyslového vnímání člověka. Mozek se pak snaží omezený smysl nahradit jiným nebo fantazií a změní se tak vnímání vlastního sexu. Omezení smyslů může být využito i u dominantně-submisivních her, kdy osoba omezující smysly jiné takto projevuje svou dominanci. Nejznámější z těchto praktik je zavazování očí.

Naše smysly a sex

Ucho

Při sexu je. ač se to může zdát podivné, nejdůležitějším orgánem mozek. On ovládá tělo, on rozhoduje, co budeme dělat. Propojuje vnímání sexu do jednoho celku a protože ví, co je nám příjemné, všechny příjemné a nepříjemné pocity může zpracovat jen a jen on. Ale aby takto mohl mozek fungovat, potřebuje informace od smyslů a právě na ně se dnes zaměříme.