Nebezpečné pronásledování

Synonyma: Stalking

Trestný čin podle §354 zákona 40/2009. Postihuje pronásledování osoby takovým způsobem, že se pronásledovaná osoba obává o život nebo zdraví sebe či osob blízkých nebo ji omezuje v obvyklém způsobu života.

Nové trestní právo v sexu 2: Ochrana lidské důstojnosti

Nový trestní zákoník zvyšuje ochranu občanů. V hlavě III, nazvané „Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti“ přímo uvádí trestné činy, které se k tomuto tématu váží. Jsou ale doplněny i jinými paragrafy v jiné části zákona. Podívejme se teď na ty nejdůležitější.