Vědci: Virus HIV přenesly na člověka mouchy

GOTTINGEN – Mouchy jsou podle studie německých vědců příčinou epidemie HIV. Údajně totiž přenesly virus z šimpanzů na lidi. Většina hmyzu, který se živí krví, nepředstavuje riziko při přenosu chorob. Ale moucha bodalka stájová by mohly být výjimkou. Bodalka totiž nestráví všechnu krev, kterou vysaje, a tak se při napadení další obětí tato neupotřebená krev dostane do kontaktu s novou krví. Brandner Kloft a Manfred Eigen z Institutu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii svou teorii nedávno zveřejnili v časopise Naturwissenschaften. „Opičí maso se prodává na afrických trzích pod širým nebem. Často ho pokrývá hmyz – asi i bodalky,“ uvádí ve své studii. „Jestliže mouchy nasají krev šimpanzů infikovanou HIV, mohou tento virus následně přenést na člověka,“ tvrdí vědci. Podle nich se tento nepříliš častý přenos uskutečňuje již mnoho let, vědci o něm pouze nevěděli.