Obřízka jako důkaz

BERLÍN – Úředníci německého imigračního úřadu byli pokáráni poté, co žadateli o azyl při zjišťování národnosti nařídili, aby si svlékl kalhoty. Muž tvrdil, že je z Arménie, ale měl falešný pas. Byl proto vyzván, aby se obnažil – 94 procent Arménů jsou totiž křesťané a nejsou obřezáni. Muž sice obřezán byl, ale smí zatím zůstat v Německu.