Trachom

Trachom (z starořeckého "hrubé oko") je infekční onemocnění oka a nejčastější světová příčina infekčního oslepnutí. Trachom je způsobován bakterií Chlamydia trachomatis a přenáší se přímým kontaktem se sekrety oka, nosu a krku postižených osob nebo kontaminovanými předměty, které přišly do kontaktu s těmito sekrety.

Trachom

Folikulární zánět s papilární hyperplázií spojivky způsobuje její jízvení, které deformuje oční víčka a řasy. Tím dochází ke chronické abrazi rohovky se zhoršením zraku a slepotou v pozdějším věku…