Trachom

Folikulární zánět s papilární hyperplázií spojivky způsobuje její jízvení, které deformuje oční víčka a řasy. Tím dochází ke chronické abrazi rohovky se zhoršením zraku a slepotou v pozdějším věku…

1. Původce – agens

Chlamydia trachomatis sérovary A, B, Ba a C.

2. Klinický obraz a diagnostika infekce

Folikulární zánět s papilární hyperplázií spojivky způsobuje její jízvení, které deformuje oční víčka a řasy. Tím dochází ke chronické abrazi rohovky se zhoršením zraku a slepotou v pozdějším věku. Sekundární bakteriální infekce jsou v endemických oblastech výskytu trachomu časté a zvyšují závažnost onemocnění.

Laboratorní diagnostika se provádí bud mikroskopicky průkazem intracelulárních chlamydiových inkluzí v epiteliálních buňkách spojivky, kultivačně na tkáňových kulturách nebo sérologicky.

3. Výskyt

Na celém světě, zejména ve venkovských oblastech rozvojových zemí tropů a subtropů. Střední východ, severní a subsaharská Afrika, Indie, Čína, jihovýchodní Asie a Jižní Amerika jsou místa endemického výskytu trachomu. Pro nás je to nákaza exotická, i když importované případy se mohou vyskytnout.

4. Zdroj – rezervoár

Člověk.

5. Cesta přenosu

Přímo – kontaktem se sekrety oka a nazofaryngu infikované osoby nebo nepřímo – předměty čerstvě kontaminované těmito sekrety, jako kapesníky, ručníky, ložní prádlo, toaletní potřeby a jiné předměty. V endemických oblastech se také mouchy podílejí na šíření nákazy.

6. Inkubační doba

Od 5–12 dnů.

7. Období nakažlivosti

Po dobu aktivního procesu infekce na očním bulbu. Jízvením dochází k výraznému omezení vylučování chlamydií, v reaktivacích procesu se opět koncentrace agens v tkáních zvyšuje.

8. Vnímavost

Vnímavost je všeobecná, onemocnění nevyvolává imunitu. Závažnost onemocnění často závisí na životních podmínkách, zejména nízké hygienické úrovni. Suchý vítr, prach a jemný písek zhoršují průběh infekce a tím usnadňují přenos trachomu.

9. Principy terapie

Účinná je lokální antibiotická terapie – tetracyclinové a erytromycinové masti a také celková terapie sulfonamidy nebo antibiotiky v aktivním stadiu onemocnění.

10. Epidemiologická opatření

  1. preventivní
    • vzdělávání veřejnosti o nutnosti dodržování základních hygienických pravidel včetně dostupnosti mýdla a čisté vody.
  2. represivní
    • hlášení onemocnění
    • dezinsekce
    • aktivní vyhledávání nákazy vyšetřením kontaktů nemocného