Chlamydiové infekce

Synonyma: Chlamidie

Jedná se o malé bakterie žijící uvnitř buněk (podobně jako např. mykobakteria – původci tuberkulózy). U člověka vyvolávají onemocnění tři druhy, přičemž infekce Chlamydia psittaci a Chlamydia pneumoniae probíhají pod obrazem plicního onemocnění a pouze Chlamydia trachomatis je původcem sexuálně přenosných onemocnění. Onemocnět mohou obě pohlaví, průběh choroby se ale liší svými příznaky a konečně i důsledky, jelikož chlamydiím se připisuje významná úloha na neplodnosti žen v celém světe.

Související slovíčka:

Chlamydie - známá i neznámá

Přenáší se pohlavním stykem a v populaci je rozšířenější než syfilis a kapavka. Výskyt je nejčastější mezi teenagery a mladými dospělými a v rámci sexuálně přenosných infekcí jde o jednu z nemocí s největším nárůstem počtu nových případů ročně. Je známá jako „tichá epidemie“, neboť 50 – 80% (!) infekcí probíhá bez příznaků. Přesto může vést až k neplodnosti. O kom že je to řeč?

Trachom

Folikulární zánět s papilární hyperplázií spojivky způsobuje její jízvení, které deformuje oční víčka a řasy. Tím dochází ke chronické abrazi rohovky se zhoršením zraku a slepotou v pozdějším věku…

Pneumonie vyvolaná chlamydií pneumoniae

Akutní respirační onemocnění s kašlem, bolestí v krku, chrapotem a horečkou. Časté jsou chropy na plících, sputa se tvoří málo. Rtg vyšetření prokazuje ohraničený infiltrát v středním nebo dolním…

Lymfogranuloma venereum

Sexuálně přenosná nákaza začínající malou, nebolestivou erozí vzhledu papuly, uzlíku nebo herpetiformní léze na penisu nebo vulvě, často přehlédnutou. Zánětlivý proces postupuje do regionálních mízních…

Chlamydiové pohlavní nákazy

U mužů se tato nákaza přenosná pohlavní cestou manifestuje jako uretritida a u žen jako hnisavá cervicitida. Klinické projevy zánětu močové trubice mužů…

Chlamydiové pneumonie novorozenců a kojenců

Jde o subakutní pneumonii novorozenců a kojenců, jejichž matky mají chlamydiovou infekci děložního hrdla. Začátek je plíživý, bez teploty se staccatovým kašlem, rtg nález prokazuje bilaterální difúzní…

Chlamydiová konjunktivitida

U novorozenců se manifestuje jako akutní purulentní konjunktivitida, která spontánně ustupuje během několika týdnů. Zánět oka může přetrvávat rok i déle a způsobit zjizvění spojivky a infiltraci rohovky (mikropannus)…