Chlamydiové pneumonie novorozenců a kojenců

Jde o subakutní pneumonii novorozenců a kojenců, jejichž matky mají chlamydiovou infekci děložního hrdla. Začátek je plíživý, bez teploty se staccatovým kašlem, rtg nález prokazuje bilaterální difúzní…

1. Původce – agens

Chlamydia trachomatis imunotypy D až K.

2. Klinický obraz a diagnostika infekce

Jde o subakutní pneumonii novorozenců a kojenců, jejichž matky mají chlamydiovou infekci děložního hrdla. Začátek je plíživý, bez teploty se staccatovým kašlem, rtg nález prokazuje bilaterální difúzní infiltráty na plících. Často je přítomná periferní eozinofilie a zvýšené hodnoty IgG a zejména IgM imunoglobulinů. Asi 50 % případů má v anamnéze novorozeneckou konjunktivitidu. Onemocnění trvá 1 až 3 týdny, někdy až 2 měsíce, k úmrtím nedochází.

Diagnóza se stanovuje přímou imunofluorescencí nebo kultivací na tkáňových kulturách.

3. Výskyt

Po celém světě, kde se vyskytují genitální chlamydiové infekce. Epidemický výskyt nebyl pozorován.

4. Zdroj – rezervoár

Člověk.

5. Cesta přenosu

Přenos se realizuje ====během porodu z infikovaného hrdla děložního na novorozence,==== s následnou nazofaryngitidou a často i konjunktivitídou. Vzdušný přenos se neuplatňuje.

6. Inkubační doba

Není známá, pneumonie se objevují u kojenců od 1. do 18.týdne věku, nejčastěji mezi 4. a 12.týdnem.

7. Období nakažlivosti

Není známé.

8. Vnímavost

Neznámá. Transplacentárně přenesené mateřské protilátky nechrání kojence před infekcí.

9. Principy terapie

Erytromycin per os po dobu 10–14 dní.

10. Epidemiologická opatření

  1. preventivní
    • včasná diagnostika a terapie chlamydiových infekcí genitálu těhotných žen
  2. represivní
    • hlášení onemocnění
    • vyšetření a případná léčba rodičů