Senátoři musí být šílení....

Skupina pomatených a zvolených zástupců lidu, konkrétně Josef Novotný, Petr Vícha, Jiřího Liška, Petr Pithart, Alena Palečková, Soňa Paukrtová, Václava Domšová, Josef Zoser, Božena Sekaninová, Martin Mejstřík, Ladislav Macák a Vítězslav Vavroušek, předložili k projednání novelu zákona o loteriích, který by měl mimo jiné upravovat sázení na Internetu. Originální text můžete najít zde. Zajímavý je na 9. straně §2a. Zdá se, že aktivita těchto senátorů nezná hranic a nekonzultují ani s odborníky na IT systémy, ani s psychology nebo sexuology. Nezbývá, než doufat, že tento nesmysl zůstane jen ve fázi návrhu…