Hebefrenie

Stav, kdy se jedinec chová jako v období puberty. Projevuje se negativismem, přehnanou svévolí, šaškováním aj. Označuje se tak zejm. forma schizofrenie začínající obvykle během dospívání, která by bez léčby vedla k postupnému rozpadu osobnosti.

Související slovíčka: ,