Levonorgestrel uvolňující nitroděložní systém

Synonyma: LNG-IUS, Mirena

Systém je založen na pozvolném uvolňování hormonů levonorgestrelu z nitroděložního tělíska. U nás je dostupné tělísko Mirena z kterého se denně se uvolní 20 µg levonorgestrelu, který je podobný hormonu žlutého tělíska a neovlivňuje hladiny přirozených hormonů. Minimální množství uvolněného hormonu tak působí přímo v děloze a do krevního oběhu proniká jen minimálně. Mirena může v těle účinně působit pět let.

Související slovíčka: , ,

Nitroděložní tělíska - jejich výhody a nevýhody

Nitroděložní antikoncepce má jako každá své výhody i nevýhody. Hlavními výhodami je jednoduchost používání, vysoká spolehlivost a nízká cena, zvláště u tělísek bez obsahu hormonů. Žena se nemusí obtěžovat stále kontrolovat svoji antikoncepci. Hlavní nevýhodou je, že tělíska s mědí mohou někdy prodlužovat délku a intenzitu menstruačního krvácení.
Ženy mívají také často obavy z mimoděložního těhotenství. I když je podle odborné literatury nepatrně vyšší riziko mimoděložního těhotenství u tělísek bez obsahu hormonů, je však i tak statisticky velice vzácné.
Více o tom, pro které ženy jsou nitroděložní tělíska vhodná a pro které ne, si můžete přečíst v tomto článku.

Nitroděložní tělíska - podrobný popis této metody antikoncepce

Nitroděložní antikoncepce spočívá v zavedení tělísek různého tvaru do dělohy. V současné době se vyrábějí z plastických hmot. Moderní tělíska bývají doplněna buď měděným drátkem, nebo obsahují syntetický hormon, gestagen, který má podobné účinky jako hormon žlutého tělíska vaječníku. Existují i zlatá a stříbrná tělíska. Oba doplňky zvyšují spolehlivost metody. Chcete-li si nejdříve přečíst stručnější informace, čtěte článek . Pokud chcete podrobnější informace o této antikoncepční metodě, čtěte tento článek.