Adolescent

Jedinec v adolescenci.

Související slovíčka:

Adolescencia

Po článkoch a prinášam ďaľsí o Adolescencii.

Toto obdobie sa označuje aj ako postubescencia,ako mladistvý vek, ako obdobie mládenca a devy,obdobie mládenectva a obdobie dospievania.

Dolný medzník tvorí ukončenie rýchleho telesného dozrievania a začiatok rýchleho psychického dozrievania (15–16 rokov),

horná hranica (18–21 rokov) znamená dosiahnutie plnej psychickej zrelosti.