Sexuální výchova

Činnost, kterou vykonávají rodiče nebo i učitelé ve školách, aby zajistili dostatečnou informovanost dětí o sexu. Dříve nebyla sexuální výchova příliš obvyklá a toto téma bylo spíše tabu. Dnes je situace mnohem lepší a sexuologové doporučují od devátého roku dítěte s ním již téma sexu bez obav řešit.

Adolescencia

Po článkoch a prinášam ďaľsí o Adolescencii.

Toto obdobie sa označuje aj ako postubescencia,ako mladistvý vek, ako obdobie mládenca a devy,obdobie mládenectva a obdobie dospievania.

Dolný medzník tvorí ukončenie rýchleho telesného dozrievania a začiatok rýchleho psychického dozrievania (15–16 rokov),

horná hranica (18–21 rokov) znamená dosiahnutie plnej psychickej zrelosti.

Dospievanie

Dospievajúci už nie je dieťa a nie je ešte dospelý. Svoju vyhranenú pozíciu si uvedomuje, chce sa stať dospelým, chce dokázať, že už nie je dieťa. Ak mu v tom dospelí pomáhajú a uľahčujú mu cestu k dospelosti, celý proces prebieha relatívne hladko. Avšak pokiaľ mu to neuľahčujú tak......