Náboženství

Náboženství vždycky bylo a je svázané s magií sexuality. Ať se člověk podívá na kelty, kteří rituálně souložili na poli a následně stříkali sperma po zemi, aby země plodila, rituály Inků, kteří obětovali bohům krev z vlastních genitálií nebo kriminalizace sexuality v křesťanství či islámu. A tyto aspekty víry zasahují i do dnešních dnů - odmítání antikoncepce a pěstování pocitů viny za svůj sexuální pud křesťany, zahalování muslimek a jejich kamenování za nevěru,...

Související slovíčka: , , , , ,

Korán, křesťanství a zahalování žen

Burka

V poslední době se ve Francii rozhořely spory o  – plavky, které zahalují celou ženu mimo obličeje. nosí je především muslimské ženy s odvoláním na jejich víru. Lidem se to nelíbí, takže politici vyslyšeli volání lidí a burkini zakázali. Nejznámější místo, kde se to stalo, je Nice. Jenže se proti tomu postavil nejvyšší soud, a tak je zase nutné zákazy odvolat. A protože by si měl člověk udělat názor na základě faktů ne emocí a populistických tvrzení politiků, rozhodl jsem si na celou věc trochu posvítit.

Bible a sexualita – 3.díl: Co říká Nový Zákon a moderní křesťanství o sexualitě - pokračování

V tomto díle si povíme o pohledu křesťanství na masturbaci, různé sexuální praktiky, homosexualitu, pornografii, antikoncepci, interrupci a umělé oplodnění. Dozvíme se tedy, co se píše o sexuálních praktikách v Bibli a jaké mohou být názory různých křesťanských církví, a také, jak se dívá dnešní křesťanská víra na výdobytky moderní medicíny v oblasti plánování rodičovství.

Bible a sexualita – 2.díl: Co říká Nový Zákon a moderní křesťanství o sexualitě

Příchod křesťanského učení znamenal velkou změnu v pravidlech správného života podle Božích přikázání. Mění se i pohled na sexuální prohřešky. Zatímco podle Starého Zákona hrozí za těžké hříchy, např. cizoložství, i trest smrti ukamenováním, Ježíš ve svém učení přináší hříšníkům odpuštění, pokud učiní pokání a budou ho následovat. V novém křesťanském životě by měl člověk dostat od Boha schopnost a sílu bojovat proti všem hříchům, tedy i svodům tělesným. V tomto článku si povíme, co se píše v Novém Zákoně o předmanželské, manželské i mimomanželské sexualitě a jak se na to dívá současné křesťanské učení. Popřemýšlíme, zda je opravdu tak jednoduché žít čistým a zbožným životem.

Bible a sexualita – 1.díl: Pohled do Starého Zákona

Abychom pochopili pohled dnešního křesťanství na otázky sexuality, musíme se nejdřív podívat do Bible – Starého Zákona, odkud vychází mnoho zákonů a nařízení, která ovlivňují vývoj učení křesťanství v Novém Zákoně. Jaké poselství nám tyto přísné staré židovské zákony mohou přinést do dnešní moderní doby?

Nesesmilníš, protože proto!

Nechci se v tomto textu věnovat prostému zpochybňování obsahu katolické víry a učení, jako je například existence osobního Boha, předepisování co je a co není „hřích“ (oproti názoru, že špatné je jen to, co za špatné pokládáme a přesto to děláme). Rád bych jen poukázal na některé problematické oblasti, které mohou a často mívají dopad na lidské životy, nikoliv jen na jejich duchovní vývoj, a zasahují tak nezřídka do oblasti celospolečenských problémů.

Jak řešit problémy v sexu s věřícím?

Dotaz z poradny Ahoj Julie,

mám problém. Už přes rok chodím s holkou, vše funguje stoprocentně, ve všem si rozumíme až na jednu věc a tou je sex. Já už jsem sexuálně nějakou dobu žil, ale ona ne. Je silně věřící a nějak se nemůžeme dohodnout, jak to bude pokračovat dál. Já bez sexu rozhodně nevydržím.

Orální i manuální praktiky fungují taky bez problémů, ale ten sex prostě ne a ne… co mám dělat? Rozejít se s ní nechci, protože mi přijde blbý rozcházet se kvůli sexu, když všechno ostatní funguje… Ale na druhou stranu jsem z toho dost zoufalý, protože mi to hodně chybí. Jak jí mám vysvětlit, že to neni nic nenormalniho?

Díky. Je mi 20 let.

Kabanos