Retroviry

Jsou viry obsahující dědičnou informaci ve formě RNA, kterou jsou schopny přeměnit na DNA. Ta se může zapojit do buněčného jádra napadené buňky mezi její vlastní dědičnou informaci, přežívat v buňce mnoho let, výrazně ovlivnit vlastní buněčné pochody nebo i buňku zničit. Nejvýznamnějším je virus HIV způsobující AIDS.

Související slovíčka: ,

AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus), virus lidského imunodeficitu, se řadí do čeledi Retroviridae, rodu Lentivirus. Virová partikule o průměru 110 mm je tvořena fosfolipidovým obalem s glykoproteinovými výběžky…AIDS (Acquired Immunode Iciency Syndrome) SIDA (Syndrome D'Immunodeficience Acquise) Syndrom získaného imunodeficitu

1. Původce – agens