Sexuologický slovník od písmene I

Důležitá slovíčka z oblasti sexu, dospívání, erotiky, gynekologie a jak děti přichází na svět.

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
 • Náročná metoda určená k léčbě neplodnosti v případech, kdy muž produkuje velmi malé množství spermií, které nestačí ani k přirozenému, ani k mimotělnímu oplodnění (IVF). Spermie lze někdy odebrat přímo z varlete či nadvarlete a miniinjekcí se vpraví do vajíčka.

 • Inbreeding (in – uvnitř, breed – plodit) je v biologii křížení mezi příbuznými jedinci. Termín se používá nejčastěji pro křížení zvířat nebo rostlin. U lidí se toto označuje jako incest.

 • Zasunutí, vsunutí penisu(mužského pohlavního údu) do pochvy.

 • Vpravení tkáně, nebo umělého orgánu dokonce i přístroje do těla. Například zachycení oplozeného vajíčka ve sliznici dělohy (nidace).

 • V užším slova smyslu znamená neschopnost soulože (erektivní impotence), v širším i neplodnost (impotentia generandi). Často podmíněna psychickými vlivy (neuróza) a každé nové selhání to ještě zhoršuje. Běžně dochází k přechodné impotenci při celkovém vyčerpání nebo onemocnění. Impotenci mohou způsobit i některé léky, nebo může být podmíněná organicky (onemocnění krevního oběhu, neurologické nemoci, hormonální poruchy). Léčba záleží na příčině, např. psychoterapie.

 • Je proniknutí spermie do vajíčka.

 • V pravém slova smyslu je to schopnost organismu rozeznat své od cizího a pomocí buněk a protilátek toto cizí zneškodnit. Oním cizím je nejčastěji bakterie nebo virus, proto se často pojem imunita omezuje na obranu proti infekci. Jako cizí se však chová i transplantovaný orgán a v některých případech je imunitní reakce namířena i proti vlastním orgámům nebo buňkám (ať už poškozeným nebo i zdravým – autoimunita).

 • Zabezpečuje ochranu organismu před cizorodým a infekčním materiálem a odstraňují vlastní poškozené či odumřelé tkáně a buňky. Zahrnuje bílé krvinky (leukocyty), jejich produkty (protilátky, cytokiny) a některé další buňky a látky. Buňky imunitního systému jsou soustředěny zejména v krvi a v lymfatické tkáni (v uzlinách, mandlích, brzlíku atd..). Byl prokázán vliv psychického stavu na imunitní systém člověka.

 • Jde o potlačení obranyschopnosti imunitního systému. Stav snížené imunity (odolnosti) jako důsledek léčby (imunosupresivy, kortikoidy, cytostatiky) nebo vlivem některých nemocí je spojen s rizikem vzniku některých infekcí a nádorů.

 • Oplodnění vajíček spermiemi mimo tělo ženy, tzv. oplodnění ve zkumavce zkráceně IVF. Dnes se již používají místo zkumavek speciální mističky s živným roztokem

 • Potlačení žádosti, chuti, používáno v sexuologické terminologii pro potlačení sexuální chuti.

 • Pohlavní styk mezi pokrevně příbuznými. Trestný čin. Rodič se ukájí s vlastním dítětem, nebo se takto uspokojuje bratr se sestrou. Takto zneužívané dítě vlastním rodičem je potom ve vlastní rodičovské roli velice nejisté. Dost dobře nedokáže chápat sexuální normy.

 • Ztvrdnutí (indurace) penisu nadměrnou tvorbou vaziva narušující jeho funkci. Vzniká z neznámých příčin a léčí se chirurgicky.

 • Jde o pronikání choroboplodných zárodků do močových cest a množení v nich. Nejčastěji bývá způsobena bakteriemi. Většinou postihuje jen dolní močové cesty (močový měchýř – cystitida, močovou trubici – uretritida) ale v těžších případech i horní močové cesty (ledvinnou pánvičku – pyelitida) s následným postižením ledviny (pyelonefritida). Častěji se vyskytuje u žen (možnost průniku infekce krátkou močovou trubicí i během pohlavního styku, v těhotenství), u dětí s některými vrozenými vadami močového systému, u diabetiků, u nemocných s močovými kameny nebo u mužů se zvětšenou prostatou. Riziko stoupá s každým invazivním výkonem (např. cystoskopií, cévkováním) a městnáním moči. Léčba se provádí chemoterapeutiky nebo antibiotiky. Důležitý je dostatečný příjem tekutin.

 • Neschopnost donosit a porodit životaschopné dítě ženou, ktrerá je schopná otěhotnět. Těhotenství končí potratem (abortus). Příčiny jsou: onemocnění pohlavních orgánů, zejm. dělohy, celkové choroby ženy, vlivy zevního prostředí, dědičné poruchy zárodku, některé infekce – toxoplasmóza aj.Léčba je závislá na příčině. Další těhotenství je často vedeno jako rizikové.