Sexuologický slovník od písmene L

Důležitá slovíčka z oblasti sexu, dospívání, erotiky, gynekologie a jak děti přichází na svět.

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
 • Tak je nazýván umělý penis sloužící k sebeukájení žen a lesbický pohlavní styk.

 • Duševní poruchy v šestinedělí vzniklé v souvislosti s porodem. Často mívají charakter deprese (tzv. poporodní deprese).

 • Cestující ženy středověku do počátku 18. století, které provozovaly prostituci na otevřené silnici. Často to byly vdovy nebo dcery padlých vojáků, uprchlé služky nebo poutnice. Vandrovaly od trhu k trhu (využívaly na nich „tržní svobodu", tzn. volné provozování svého, jinak zapovězeného řemesla) bývaly na sněmech a koncilech, např. na koncilu 1415 v Kostnici jich bylo patnáct set.

 • Odstranění ochlupení pomocí laseru.

  Laserovým paprskem se zahubí vlasový folikul. Metoda je trvalá a funguje tím lépe, čím je ochlupení tmavší.

 • Citový vztah dvou lidí trvalého rázu. Často se vyvine ze zamilovanosti, ale může nastat i bez ní. Pocitově je méně intenzivní než zamilování, ale stálejší a s reálným vnímáním partnera.

 • Často bývá náhražkou soulože. Již starověké sochy ukazují silény a fauny při vzájemném lechtání chodidel. Na carském dvoře byly dámy, které carevně lechtaly nohy, aby ji sexuálně povzbuzovaly. Na přelomu 19. a 20. století byla v Rusku sekta, která postavila svůj rituál na lechtání žen mužskými příslušníky sekty. Ženy nakonec upadaly do bezvědomí a potom, co jedna žena zemřela, byla sekta zrušena.

 • Chemické látky, které se používají pro léčbu. Patří sem například antibiotika, hormonální přípravky a podobně.

  Léčiva jsou kontrolována a schvalována státem a jejich prodej je obvykle regulován, na rozdíl od doplňků stravy.

 • Hovorové označení pro homosexuální ženu.

 • Označení pro ženskou homosexualitu. Mezi ženami vzniká hluboký citový vztah. Projev lásky je stejný jako u heterosexuálních lidí. Takto orientované ženy mohou mít však manžela a děti a navenek se chovají zcela heterosexuálně.Dokud se nerozhodnou přijmout svou homosexualitu se vším všudy.

 • Systém je založen na pozvolném uvolňování hormonů levonorgestrelu z nitroděložního tělíska. U nás je dostupné tělísko Mirena z kterého se denně se uvolní 20 µg levonorgestrelu, který je podobný hormonu žlutého tělíska a neovlivňuje hladiny přirozených hormonů. Minimální množství uvolněného hormonu tak působí přímo v děloze a do krevního oběhu proniká jen minimálně. Mirena může v těle účinně působit pět let.

 • Zákon proti cizoložství, vydaný v roce 18 př.n.l. císařem Augustem. Patřil mezi výzmné sexuální zákony (Lex Iulia de maritandis ordinibus, Lex Papia Poppaea). Byly vypsány odměny pro ženaté, zatímco svobodným se hrozilo tresty. Konkubinát byl prohlášen za legitimní. To vše pro podporu plození dětí: Řím potřeboval vojáky. Ženatí dostávali odměnu když měli děti, a děti z konkubinátu dostávaly plná občanská práva, měly vůči otci dědické právo a nárok na výživné.

 • Jeden ze tří důležitých sexuálních zákonů, vydaných císařem Augustem v letech 18 př. n. l. – 9 n. l. (Lex Iulia de adulteriis, Lex Papia Poppaea). Byly vydány zákazy manželství pro vrstvy obyvatelstva, jejichž rozmnožování Augustus nepovažoval pro svou vojenskou politiku za vhodné, dále zahrnoval přísnější tresty prostituce a kuplířství, zakuplování svobodných chlapců trestal smrtí.

 • Poslední ze tří velkých sexuálních zákonů v 9 n.l. (vydán císařem Augustem), aby organizoval římský mravní život podle demograficko-politických podkladů.

 • Druh buňky, která vytváří testosteron. Nachází se v mužských varlatech.