Sexuologický slovník od písmene C

Důležitá slovíčka z oblasti sexu, dospívání, erotiky, gynekologie a jak děti přichází na svět.

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
 • Profesionální nebo poloprofesionální prostitutka, která je k dosažení jen po telefonu. Call girls navštěvují volajícího v jeho vlastním domě a slouží většinou svobodným, kteří mají k dispozici vlastní byty. Vznikly v americké společnosti. Většina call girls je součástí kroužku, který je založen na centrále, která uvádí do oběhu popisy call girl, patřících do kroužku. Zákazník zavolá číslo centrály, uvede jméno nebo popis call girl, kterou hledá, a ta jej po chvíli sama zavolá. Call girls mohou být vdané nebo svobodné různých profesí a být k dispozici na zavolání jen v určitých dnech nebo hodinách. Bývají dražší než většina prostitutek, ale jsou inteligentnější a vypadají lépe. Vymykají se policejní kontrole a představují tak riziko nákazy pohlavními chorobami.

 • Mladé dívky, které v 50. letech 19. století v pařížských kankánových lokálech tančily a hledaly „kavalíry".

 • Potulná prostitutka během třicetileté války a po ní.

 • Úřad, jemuž podléhala ve středověku v Benátkách mravnostní policie.

 • V polovině minulého století přítelkyně pařížských studentů lékařství, zvaných carabins. Měly pověst, že jsou hezké, chudé a věrné.

 • Latinsky láska k bližnímu, protiklad pohlavní lásky (sexuality) a pohlavni smyslové rozkoše (erotiky).

 • Italsky milý muž, v Itálii od středověku pasák.

 • Zbytky hymenu (panenské blány) po prodělaném porodu.

 • Kluby a herny v Itálii 18. století (hlavně v Benátkách) byty nebo nájemní domy používané výhradně jako hnízdečka lásky. Bylo možné si je najmout i s obsluhou. Bývaly vybaveny erotikými uměleckými díly, orientálními koberci, zrcadly apod.

 • Pod tímto označením zde najdete dotazy, které vás nejvíce zajímají.

 • Lidový název (fr. bobři) pro Pařížské prostitutky, které své řemeslo provozovaly v galeriích.

 • Luxusní prostitutky na Terrace du Paveau.

 • Podskupina bílých krvinek, podílejících se na obranyschopnosti. Jejich poškození vede ke narušení imunity. Jsou napadány virem HIV (příčina AIDS).

 • Jinak se tomu říká pomerančová kůra. Postihuje většinou ženy a to už v mladém věku. Objevuje se na stehnech a hýždích. Jedná se degenerativní změnu podkožního (zejm. tukového) vaziva. Dnes již existují krémy a různé kůry, které celulitidu úspěšně odstraňují.

 • Zdrhnutí děložního hrdla (cervix uteri), kterou lékaři provádí, je-li děložní hrdlo zkrácení nebo pokud se otevírá: je-li nebezpečí, že žena potratí. Steh se odstraňuje asi dva týdny před očekávaným porodem.