Sexuologický slovník od písmene M

Důležitá slovíčka z oblasti sexu, dospívání, erotiky, gynekologie a jak děti přichází na svět.

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
 • Francouzský řád 14. a 15. století na obrácení padlých dívek, podle kterého bylo pojmenováno pařížské nápravné zařízení pro prostitutky.

 • Stav, kdy muž bere partnerku po porodu jen jako matku a není schopný ji brát jako milenku. Není následně schopný s ní vést pohlavní život. Většinou vymizí během několika měsíců.

 • Středověké nadace na obrácení prostitutek. Nesly jméno Maří Magdalény, patronky padlých dívek. Po roce 1220 se toto hnutí začalo šířit z Francie, Španělska a Itálie i do střední Evropy. Magdalénské domy byly pracovní domy, nápravná zařízení, kláštery a útulky, z nichž některé měly významná privilegia a byly pod ochranou knížecích dvorů. Jejich obyvatelky nesměly být vystavovány urážkám, ale pokud magdalénské domy opustily, byly přísně trestány.

 • Proměna, předělání. V crossdressingu vyjadřuje situaci, kdy se crossdresser snaží maximálně přiblížit ženskému vzhledu a užívá dámskou kosmetiku, líčení a oblečení. Existují „makeover“ studia, která nabízejí crossdressing klietnům „úplnou proměnu z muže na ženu“.

 • Druh bílé krvinky, specializovaný na odklízení mrtvých buněk a jiného odpadu v těle. Mimo jiné se podílí i na likvidaci spermií, ať už v nadvarleti, pokud nedojde k ejakulaci a část spermií zemře věkem, tak i u žany, kde je třeba odstranit zbytky neúspěšných spermií.

 • Jsou to větší blastomery uvnitř lidského zárodku (dávají vznik embryoblastu).

 • Dolní část pánve (pelvis) s orgány močového a pohlavního ústrojí a konečníkem. Vzadui je ohraničena křížovou kostí a kostrčí, ze stran dolní částí kosti kyčelní, vpředu zejm. kostí sedací a stydkou, na spodině je ohraničena hrází. Rozměry malé pánve jsou důležité v porodnictví.

 • Pozdější forma sociálního vývoje, jejímž předpokladem je vysoká ekonomická úroveň. Zásobování malé rodiny spotřebuje více pracovní síly, materiálu a peněz než zásobování stejného počtu lidí ve velkorodině.

 • Není pohlavní chorobou, ale způsobuje poškození sexuálních funkcí. U žen je příčinou krvácení během těhotenství a vede k potratům, často způsobuje nádory na vaječníkách.

 • Kožní řasy pokryté tenkou kůží podobající se sliznici s mnoha mazovými žlázkami. U panny (virgo) přechází do panenské blány (hymen). Mezi malými pysky leží vpředu klitoris, následuje ústí močové trubice a dále vchod do pochvy. Prostor uvnitř malých pysků je poševní předsíň (vestibulum vaginae).

 • Vyšetření prsou pomocí RTG. Používá se k odhalení a diagnostice nádorů prsu.

 • Duševní stav projevující se nadměrnou veselostí a zvýšenou aktivitou. Charakterizuje ji zrychlená duševní činnost i řeč a velké sebevědomí. Nemocný se dopouští různých excesů (v sexuální sféře, v konzumaci alkoholu), spřádá ohromné plány a může působit dojmem dobrého společníka, ale svým chováním nadělá obvykle značné škody. Bývá součástí maniodepresivní psychózy, kdy se střídá s depresí. Zvláště ve složeninách vyjadřuje mánie chorobný sklon k něčemu (kleptománie, pyrománie, toxikománie).

 • Francouzská prostitutka, která neprovádí koitus, ale pouze masturbaci.

 • Životní a sexuální společenství muže a ženy nebo více mužů s jednou ženou nebo s více ženami (polygamie). Monogamní manželství je zvláštní formou polygamního manželství. V dnešní západní společnosti vzniká vyjádřením vůle uzavřít manželství jako státem chráněný společenský svazek na základě rodinného práva.

 • Dnešní francouzský lidový výraz pro kuplíře.