Sexuologický slovník od písmene A

Důležitá slovíčka z oblasti sexu, dospívání, erotiky, gynekologie a jak děti přichází na svět.

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
 • Znamená vyhnání plodu.

 • Ve středověké Francii úředně pověřená dohlížitelka v bordelu. Též magistra, používané ve stejném smyslu jako bordelmamá nebo oficiální kuplířka.

 • Uměle vyvolaný potrat. U plodu staršího než 28 dní jde o umělé přerušení těhotenství.

 • Potrat, při kterém uvázne plod v cervikálním kanálu dělohy, doprovází ho silné krvácení do děložní dutiny.

 • Dokonaný odchod plodu.

 • Odchod plodu, provázený horečkou, obvykle v důsledku sepse a po neodborném přerušení těhotenství.

 • Opakovaný potrat. Bývá symptomem všeobecného onemocnění, např. syfilidy nebo tuberkulózy nebo onemocněním sliznice.

 • Potrat mezi 13. a 28. týdnem těhotenství.

 • Hrozící potrat. Často lze včasným ošetřením odvrátit.

 • Potrat, který začíná probíhat (a již nelze zastavit).

 • Potrat, při kterém nebyl plod zcela vypuzen. Dodatečně se provádí kyretáž.

 • Hnisavý potrat. Většinou bývá výsledkem pokusu o potrat.

 • Potrat provázený otravou krve, většinou při použití nesterilních nástrojů při pokusu o potrat.

 • Samovolný potrat, způsobený onemocněním nebo vadnou stavbou těla.

 • Výškrab děložní sliznice. Provádí se buď z diagnostických důvodů po abortus incompletus nebo kvůli přerušení těhotenství.