Sexuologický slovník od písmene N

Důležitá slovíčka z oblasti sexu, dospívání, erotiky, gynekologie a jak děti přichází na svět.

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
 • Sexuální poloha.

  Jde o polohu soulože, při které leží muž na zádech. Žena se nabodne na penis a jede na muži jako na koni. Poloha je vhodná pro vaginální i pro anální styk.

 • Jsou žlázy s vnitřní sekrecí umístěné v ledvinách, podílející se na celkové odolnosti organismu. Obsahují kůru (kortex) a dřeň. Kůra je nezbytná k životu a tvoří hormony glukokortikoidy a mineralokortikoidy, v menší míře též pohlavní hormony. Dřeň produkuje katecholaminy (adrenalin, noradrenalin) vyplavující se například při stresu.

 • Patologický útvar tvořený tkání, který roste nezávisle na organismu. Maligní (zhoubný) nádor při svém růstu ničí okolní tkáně, zakládá dceřiná ložiska (metastázy) a má celkové účinky na organismus. Benigní (nezhoubný) nádor roste ohraničeně a metastázy nezakládá, může však utlačovat okolní struktury. Některé nezhoubné nádory se mohou časem zvrhnout v nádory zhoubné (malignizace). Nádory vznikají nejčastější jsou v oblastech, kde dochází ke značnému množení buněk či k jejich stimulaci, např. pohlavními hormony (trávicí ústrojí, prsy, ženské pohlavní ústrojí, prostata apod.). Odstraňují se chirurgicky, u zhoubného nádoru se uplatňuje také ozařování a léčba cytostatiky.

 • Orgán v šourku přiléhající varleti. Je zásobárnou dozrálých spermií..

 • Nafukovací figurína, která slouží jako náhražka partnerky či partnera pro sexuální styk. Může se jednat o figurínu muže i ženy, popřípadě zvířat. Liší se cenou i provedením. Nejlevnější jsou za pár set korun, dražší a realističtější jsou i za desítky tisíc. Pro jejich použití je nutný lubrikační gel, prodej u nás není nijak omezený věkem.

 • Akutních onemocnění jednoho nebo více orgánů dutiny břišní. Obvykle vzniká náhle a má prudký průděh. Každé podezření musí neodkladně vyšetřit chirurg. Ke gynekologickým NPB patří např. prasknutí vejcovodu při mimoděložním těhotenství (graviditas extrauterina).

 • Proniknutí choroboplodných zárodků (bakterií, virů, plísní, chlamydií, ricketsií) do těla různými způsoby (potrava, kapénková nákaza, poranění, pohlavní styk, krví, přenos z matky na plod, přenos kousnutím hmyzem aj.). V těle se choroboplodné zárodky množí a po inkubační době se objeví příznaky nemoci. Velký vliv na vznik a průběh infekce má imunitní systém. Pokud dojde k jeho poruše (imunodeficit, např. AIDS) infekce bývají častější a mnohdy mají těžký i smrtelný průběh.

 • Alkaloidy obsažené v námelu, to znamená v žitných zrnech napadených parazitickou houbou paličkovicí nachovou.. Jsou odvozeny od lysergové kyseliny a podobají se jí i některými účinky (jako LSD). Blokují receptory v různých orgánech včetně mozku. Používají se k léčbě migrényí, nemocí žil, vysokého krevního tlaku, v porodnictví apod.

 • Sexuální úchylka, kde vzrušení je dosahováno vulgární komunikací s partnerem, vyprávěním obscénních příběhů či nasloucháním jim.

 • Sebeláska. Jedinec miluje své vlastní tělo či osobu a eroticky se na něj zaměřuje.

 • Existují jak pro muže i pro ženy. Variant nástrojů sebeukájení pro muže existuje jen málo, naopak pro ženy je jejich počet velký. Již od pravěku se k tomu používány kousky dřeva či plody. Nástroje sebeukájení se používaly již u babylónských národů, Egypťanů a Řeků. Již Řekové znali olisbos a i východoasijské národy znaly umělý penis.

 • Průměrný počet narozených za určité období. Často se uvádí jako procentuální podíl novorozenců k celkovému počtu jedinců, či jako počet narozených dětí na 1000 jedinců. Opak natality je mortalita (úmrtnost).

 • Naturismus je životní filozofie, která se snaží přiblížit k přírodě. Součástí naturismu je i nahota všude, kde je to možné, například u vody. Podle naturistů tělo nejlépe vnímá přírodu, když je volné a nezakryté.

 • Trestný čin podle § 193b Trestního zákoníku (40/2009 Sb.). Plné znění je:

  Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.