Sexuologický slovník od písmene H

Důležitá slovíčka z oblasti sexu, dospívání, erotiky, gynekologie a jak děti přichází na svět.

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
 • Znamená obsahující jen jednu sadu chromozomů. U člověka jsou haploidní pohlavní buňky: vajíčka (gamety) a spermie. Jejich vzájemným spojením (oplodněním, koncepcí) vzniká opět diploidní buňka (zygota) se dvěma páry chromozomů.

 • Hardcore sexuální praktiky je označení pro ty nejtvrdší, jako shitting, pissing, peeing, fisting a další.

 • Je synonymem pro sexuální hrátky jednoho muže a neomezeného množství žen. Jde vlastně o dům, kde pánem a manželem žen byl paša. Takový dům byl rozdělen na ženskou a mužskou část. Ženské části obvykle náležely místnosti kolem vnitřního dvora, nazývaná harém, kde trávíly s dětmi větší část života. Kromě manžela a přímých pokrevních příbuzných sem žádný muž neměl přístup.

 • Podle Wilhelma Stekela (1868 – 1940) sěratelská vášeň fetišisty. Pro fetišistu je příznačné mít kolem sebe stále více jevových forem svého fetiše: harém bot, podprsenek nebo kapesníků, nad kterými může panovat jako paša.

 • Sexuální zaměření na dospívající dívky, které již mají náznaky zvětšujících se prsou, pubického ochlupení, a dalších sekundárních pohlavních znaků.

 • Stav, kdy se jedinec chová jako v období puberty. Projevuje se negativismem, přehnanou svévolí, šaškováním aj. Označuje se tak zejm. forma schizofrenie začínající obvykle během dospívání, která by bez léčby vedla k postupnému rozpadu osobnosti.

 • Cévní pletenec v konečníku. Častěji se tímto slovem označuje onemocnění cévního pletence v konečníku. Projevuje se krvácením, krev je na stolici, papíru nebo v míse. Dají se často nahmatat jako hrboly. V rozvinutějším stádiu může dojít i k vyhřeznutí cévní pleteně kryté střevní sliznicí z konečníku.

  Rozvoji tohoto onemocnění napomáhá chronická zácpa, těhotenství, obezita a podobně.

  Léčí se dietu s vysokým obsahem vlákniny, znecitlivujícími nebo hojivými čípky a koupelí v teplé vodě. U velmi rozvinutých potíží je možná i chirurgická léčba.

 • Hepatitida je virové onemocnění, jenž způsobuje zánět jater. V současné době je známo pět druhů, označených písmeny A až E.

 • Stav, kdy jedinec má zároveň znaky obou pohlaví (varle i vaječník). Jde o vzácnou poruchu, častější se vyskytuje pseudohermafroditismus jako např. syndrom testikulární feminizace. Tato porucha se dnes řeší operativně bezprostředně po narození takového dítěte.

 • Opar (lat.) je způsoben herpetickými viry, které přežívají v těle, a tak opakovaný výsev oparu může být aktivován sluněním, horečkou, menstruací apod. Projevuje se jako místní zánět kůže (příp. sliznice či rohovky) nejprve se svědivými puchýřky, které postupně praskají a zasychají.Objevuje se v oblasti rtu či obličeje (Herpes labialis, resp. facialis) nebo v oblasti zevních pohlavních orgánů (Herpes genitalis přenášený pohlavním stykem). Jako lék se používá aciklovir (mast).

 • Muže přitahuje žena a ženu zase muž.

 • Pohlavní orientace na jedince opačného pohlaví (max. 95 % lidské populace). Mezi heterosexualitou a homosexualitou je řada přechodových stadií (např. bisexualita).

 • Sexuální deviace, u která jsou předmětem vzrušení předměty, prostory nebo osoby. Hierofilik cítí sexuální vzrušení například v kostele, při dotyku krucifixu a podobně.

 • Následníci beatniků, kteří v padesátých letech hlásali : Flower Power, moc květin, novokřesťanský, ale východní mystikou silně ovlivněný světový názor, který povyšuje lásku k bližnímu na jediné přikázání. Odmítajících mnoho tradičních amerických zásad (výkonnost, vydělávání peněz, úspěch, moc, bohatství, čistota a vlastenectví). Vyznávají předmanželský a mimomanželský pohlavní styk, chudobu, rovnost ras a pohlaví, odmítání vojenské služby, užívají některá narkotika( marihuanu, příp. halucinogenní drogy), toulání, seznamování s cizími kulturami, pestré oblečení, především však promiskuitu. Sexuální morálka hippies zní: Jediné, co činí šfastným, je pohlavní styk a takčlověk dělat co nejšfastnějšími co nejvíce lidí.