Sexuologický slovník

Důležitá slovíčka z oblasti sexu, dospívání, erotiky, gynekologie a jak děti přichází na svět.

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , Ú , V , W , X , Y , Z
 • Bolest indikuje, že něco v těle nebo okolo něj není v pořádku a tělo je buďto poškozeno, nebo jeho poškození hrozí.

  Centrum bolesti v mozku sousedí s centrem sexuálního vzrušení, proto může být někdy mírná bolest během sexuálních hrátek příjemná a vzrušující.

  Pokud je původ bolesti neznámý, je vhodné vyhledat lékaře.

 • Po ejakulaci někdy dochází k bolesti. Příčin může být několik a většinou není možné bez odborného vyšetření určit příčinu.

 • Bolest při souloži může být způsobena celou řadou faktorů od infekce po chybějící zvlhčení či vzrušení.

 • Sadomasochistické aktivity zahrnující spoutávání (bondage) a další fyzická omezení (např. klece) a časté a přísné trestání. Patří sem aktivity týkající se výcviku submisiva. Klade se velký důraz na tresty a dominant si často vymýšlí nesplnitelné příkazy, aby měl záminku submisivního partnera trestat.

 • Původně středověký ženský dům, umístěný u přístavu, u řeky nebo u městského příkopu. Téměř každé středověké město mělo svůj bordel označený červenou lucerničkou, většinou před branami města. Vlastníky byla panující knížata, města nebo církev, nájemcem byl často kat (protože stál mimo soudní pravomoc města). Po polovině 16. století ze strachu před syfilidou, zavlečenou z Ameriky, bordely přestaly být podporovány. Dochází k barbarizaci levných bordelů a rostoucímu vykořisťování jejich obyvatelek a zároveň vznikají lxusní bordely, jejichž obyvatelky byly vzdělané, sečtělé a elegantní, že mohly sloužit aristokratům nejen jako společnice, ale i jako manželky. Luxusní bordely 18. a 19. století patřily k nejnákladnějším institucím, zvláště v Paříži, Londýně a amerických velkoměstech 19. století. Kromě luxusu nabízely i velké množství sexuálních variant. V bordelech, na rozdíl od hodinových hotelů, všechny prostitutky bydlí..

 • Vedoucí bordelu. Úspěšná bordelmamá byla ženou vysoké inteligence, která většinou začínala jako prostitutka, ale v době, kdy se stala vedoucí, již prostitutkou nebyla a žila spíše jako manželka.

 • Bradavčitý výběžek uprostřed prsu obklopený pigmentovou skvrnou – dvorcem. Při vzrušení dochází ke zvětšení a zpevnění bradavek. Polytelie – přítomnost většího počtu prsních bradavek.

 • Technika, kdy za použití rozžhaveného kovu zjizvíte tělo. Technika podobná tetování jejímž výsledkem je trvalá změna vzhledu určité části těla. Někdy používaná jako nejzazší příklad podřízenosti při sadomasochistických aktivitách. V historii se značkování (cejchování) používalo jako typ trestu a nebo jako metoda k označení zboží nebo zvířat.

 • Původně orientální tanec, který byl provozován v harému a měl za úkol svádění a vzrušení muže, který harém vlastnil. Tento tanec je založený na rozvlnění podkožního tuku na břiše v rytmu hudby.

 • Jde o sexuální praktiky kdy se stříká sperma především na obličej ženy, ale klidně i na prsa nebo jakoukoliv jinou část ženského těla.

 • Ženské plavky, které zahalují celou postavu včetně vlasů. Původně byly určeny pro muslimské ženy, ale údajně ji nosí i stydlivé dívky.

 • Profesionální nebo poloprofesionální prostitutka, která je k dosažení jen po telefonu. Call girls navštěvují volajícího v jeho vlastním domě a slouží většinou svobodným, kteří mají k dispozici vlastní byty. Vznikly v americké společnosti. Většina call girls je součástí kroužku, který je založen na centrále, která uvádí do oběhu popisy call girl, patřících do kroužku. Zákazník zavolá číslo centrály, uvede jméno nebo popis call girl, kterou hledá, a ta jej po chvíli sama zavolá. Call girls mohou být vdané nebo svobodné různých profesí a být k dispozici na zavolání jen v určitých dnech nebo hodinách. Bývají dražší než většina prostitutek, ale jsou inteligentnější a vypadají lépe. Vymykají se policejní kontrole a představují tak riziko nákazy pohlavními chorobami.

 • Mladé dívky, které v 50. letech 19. století v pařížských kankánových lokálech tančily a hledaly „kavalíry".

 • Potulná prostitutka během třicetileté války a po ní.

 • Úřad, jemuž podléhala ve středověku v Benátkách mravnostní policie.