Sexuologický slovník

Důležitá slovíčka z oblasti sexu, dospívání, erotiky, gynekologie a jak děti přichází na svět.

A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
 • Úchylka, kdy lidé svůj sexuální zájem zaměřují na partnery s amputovanými končetinami, případně na protézy amputovaných údů.

 • Druh bakterií, které se běžně se vyskytují v dutině ústní (zejm. při špatné hygieně či zkaženém chrupu), a které někdy mohou způsobit nemoc aktinomykózu s tvorbou abscesů a píštělí v různých částech těla, nejčastěji na krku a obličeji, ale postiženy mohou být i plíce, břišní dutina či pohlavní orgány.

 • Od 13. století ve Španělsku kuplířky (bordelmamá, obchodnice s otrokyněmi, pronajímatelky bytů k nemravným účelům, matky, které dohazovaly své dcery) nebo zprostředkovatelky sňatků.

 • Nežádoucí reakce imunitního systému na něco, na co by neměl reagovat. Například na pyl, trávu, léky, latex,…

 • Pohlavní úchylka. Jedinec potřebuje cítit a zažívat bolest, aby jeho sexuální akt byl co nejintezivnější. Zvyšuje tak prožitek sexuálního aktu či přináší uspokojení nezávisle na něm. Patří do toho i sadismus a masochismus.

 • Bolestivé pocity ženy během soulože, které bývají způsobeny záněty v oblasti pohlavních orgánů.

 • Sexuální praktiky, při kterých jsou jako rekvizity používány potraviny.

 • V chemii obecně organická sloučenina, která se chová jako zásada (uhlovodík s -OH skupinou)

  Většinou je tímto slovem označován etanol (C2H5OH), který vzniká kvašením cukru bez přístupu kyslíku a je součástí potravin a nápojů. Je omamný a slabě neurotoxický. Při jeho odbourávání vzniká acetaldehyd, který poškozuje játra.

  Požití alkoholu při sexu v malém množství odbourává zábrany a posouvá vnímání, ve větším množství způsobuje poruchy prokrvení (erekce) a neschopnost vnímat podněty.

 • Jev v sexuálním životě se zaměřením na cizí osobu. Opak autoerotismu, sexuálního působení na vlastní tělo. Pojem zavedl Sigmund Freud.

 • Nastává při vynechání menstruačního krvácení pohlavně zralá a plodné netěhotné ženy. Pokud se první menstruace nedostaví do 18 let, jedná se o primární amenoreu. Sekundární amenorea je pak vymizení krvácení u dříve menstruující ženy. Příčinu je třeba hledat v onemocnění pohlavních orgánů (záněty či nádory) nebo v chorobách hypothalamu a hypofýzy (části mozku ovlinňující menstruační cyklus) jako stres nebo mentální anorexie. Vyšetření bývá složité.

 • Metoda odběru plodové vody. Plodová voda se získává nabodnutím amniového obalu přes břišní stěnu při současné kontrole ultrazvukem. Obsahuje např. buňky plodu, které lze použít k vyšetření (např. cytogenetickému – umožňuje diagnózu mj. Downovy nemoci).

 • Plodový obal, který pokrývá také pupečník a plodovou stranu placenty, podílí se na vzniku plodové vody.

 • 1. Endoskopická metoda umožňující prohlédnutí vnitřku amniového vaku a plodu (s možností odběru jeho krve z povrchu placenty). Provádí se zavedením přístroje (amnioskopu) skrz břišní stěnu při kontrole ultrazvukem. 2. Cervikální amnioskopie, při které se prosvěcuje obsah amniového vaku přístrojem zavedeným do pochvy. Provádí se v pozdním těhotenství. Zkalení plodové vody (např. mekoniem) může být známkou poškození plodu.

 • „Jde o mužské pohlavní hormony nebo látky jim podobné, užívané jako doping některými ""sportovci"". Dlouhodobé užívání má za následek oslabení imunity, poškození jater, cév a srdce, zastavení růstu, u mužů k neplodnost, vypadávání vlasů, potíže při močení, zvětšení prostaty a růst prsou, ženy naopak nabývají mužského vzhledu, mívají poruchy menstruačního cyklu, zvětšený klitoris, zmenšená prsa a změněný hlas. Dále se zvyšuje riziko mozkové mrtvice a mohou se objevovat i duševní obtíže jako např. podrážděnost, deprese, sklon k násilí.“

 • Bakterie schopné žít za nepřítomnosti kyslíku. Některé patří k běžné flóře na sliznicích (ústa, střeva, ženský pohlavní systém). Onemocnění mohou vyvolat při narušení rovnováhy a při současném nedostatku kyslíku umožňujícím jejich množení. Při podezření na infekci těmito bakteriemi je třeba provádět odběr vzorků (hnis apod.) a zamezit jejich kultivaci Léčí se antibiotiky, případně i chirurgicky.